A vegades a la vida surten oportunitats com aquesta, perqué al propietari les circumstàncies el porten a jubilar-se i per molt que li pesi, ha der posar a la venda la propietat on ha realitzat la seva trajectòria laboral, la seva segona casa per tantes hores dedicades. Un local d´oficines en un estat impecable donat el carinyo i la cura amb el que s´ha mantingut durant aquest anys. I aquestes són les vibracions que transmet en entrar: esforç, dedicació i un ambient òptim per realitzar l´activitat professional.

En una immillorable ubicació a Santa Eugènia, en una zona céntrica amb àmplies voreres , amb trànsit constant de gent i vehicles, molta visibilitat donada la seva àmplia façana, i a prop de edificis emblemàtics, serveis i comerços, trobem aquesta propietat, amplia i sobretot lluminosa.

Terres de parquet ens porten desde l´entrada amb zona de recepció i sala d´espera fins a una zona de arxiu, passant per els seu 5 despatxos independents i una sala de juntes. Sostres amb alçada, calefacció, aire acondicionat i mobles d´oficina impecables acaben de dotar a aquest espai de tot el que li és necessari.

No dubteu en contactar-nos i jutjar per vosaltres mateixos!

______________________________________________________

A veces en la vida salen oportunidades como ésta, porque al propietario las circunstancias le llevan a jubilarse y por mucho que le pese, debe poner a la venta la propiedad donde ha realizado su trayectoria laboral, su segunda casa por tantas horas dedicadas. Un local de oficinas en un estado impecable dado el cariño y el cuidado con el que se ha mantenido durante estos años. Y éstas son las vibraciones que transmite al entrar: esfuerzo, dedicación y un ambiente óptimo para realizar la actividad profesional.

En una inmejorable ubicación en Santa Eugenia, en una zona céntrica con amplias aceras, con tráfico constante de gente y vehículos, mucha visibilidad dada su amplia fachada, y cerca de edificios emblemáticos, servicios y comercios, encontramos esta propiedad, amplia y sobre todo luminosa .

Suelos de parqué nos llevan desde la entrada con zona de recepción y sala de espera hasta una zona de archivo, pasando por sus 5 despachos independientes y una sala de juntas. Techos con altura, calefacción, aire acondicionado y muebles de oficina impecables acaban de dotar a este espacio de todo lo necesario.

¡No dude en contactarnos y juzgar por usted mismo!

______________________________________________________

Sometimes in life opportunities like this happen, because the owner´s circumstances lead him to retire and no matter how sat its is for him, he has to put up for sale the property where he has made his career, his second home for so many dedicated hours. An office space in immaculate condition given the affection and care with which it has been maintained over the years. And these are the vibrations it transmits when entering: effort, dedication and an optimal environment to carry out the professional activity.

In an unbeatable location in Santa Eugènia, in a central area with wide sidewalks, with constant traffic of people and vehicles, a lot of visibility given its wide facade, and close to iconic buildings, services and shops, we find this property, spacious and especially bright .

Parquet floors take us from the entrance with reception area and waiting room to an archive area, through its 5 independent offices and a meeting room. High-rise ceilings, heating, air conditioning and impeccable office furniture have just provided this space with everything you need.

Feel free to contact us and judge ourself!

______________________________________________________

Parfois, dans la vie, des opportunités comme celle-ci se présentent, car les circonstances du propriétaire le poussent à prendre sa retraite et quel que soit son regret, il doit mettre en vente la propriété où il a fait carrière, sa deuxieme maison pendant tant d´heures consacrées. Un espace de bureau dans un état impeccable compte tenu de l´affection et du soin avec lesquels il a été entretenu au fil des ans. Et ce sont les vibrations qu´il transmet en entrant : effort, dévouement et environnement optimal pour exercer l´activité professionnelle.

Dans un emplacement imbattable à Santa Eugènia, dans une zone centrale avec de larges trottoirs, avec un trafic constant de personnes et de véhicules, beaucoup de visibilité compte tenu de sa large façade, et à proximité de bâtiments emblématiques, de services et de commerces, nous trouvons cette propriété, spacieuse et particulièrement lumineuse.

Les parquets nous emmènent de l´entrée avec espace d´accueil et salle d´attente à un espace archives, en passant par ses 5 bureaux indépendants et une salle de réunion. Hauts plafonds, chauffage, climatisation et mobilier de bureau impeccable viennent de doter cet espace de tout ce dont vous avez besoin.

N´hésitez pas à nous contacter et jugez par vous-même !

______________________________________________________

Característiques de la promoció

 • Edif. Perfecte Construcció 2001
 • Espais Comunitaris 
 • Molt Bona Ubicació
 • Perfecte Comunitat de Veïns
 • Local de 148m2 Construïts
 • Planta Diàfana
 • Façana Principal 10ml Vidre
 • A Peu de Carrer (Amplia Vorera)
 • Gran Façana Principal
 • Alça Interior 3,50m
 • Proper Transp. Públic

290.000,00 €

 

Característiques principals

 • Local 148m2
 • Aparador 10ml 
 • 3m Alçada Interior Lliure
 • Possible Redistribució ( Divisions Mòbils)
 • Recepció i Sala d’Espera
 • 3 Despatxos
 • Sala de Reunions
 • Arxiu
 • 1 Bany
 • A. C.Conductes (Fred i Calen)
 • Parquet
 • Lluminós
 • Vistes a Carrer

Vols tenir mes informació i visitar l'immoble

Gràcies per visitar-nos


Si vols estar al dia de les novetats de lloguer o venda,
no dubti's en apuntar-te.


 

Gràcies per apuntar-te